Satış Sözleşmesi


Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”),
a) www.takipci.com internet sitesinin (“site”) faaliyetlerini yürüten MobileArts (“MobileArts”) ile
b) www.takipci.com sitesinden hizmet satin alan ve bu suretle Sözleşme’yi onaylayan kullanıcı ("Kullanıcı")
arasında akdedilmiştir.

Madde 2. Konu
İşbu Sözleşme'nin konusu, Kullanıcıya ait sosyal medya hesaplarına ilişkin takipci, beğeni, yorum ve görüntülenme hizmetlerinin, Kullanıcı’nın talebi üzerine, MobileArts tarafından sağlanması ve buna ilişkin koşulların belirlenmesidir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. MobileArts, Kullanıcı tarafından talep edilen paket içeriğini, ilgili paket için belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında Kullanıcı’ya sağlayacaktır. Kullanıcı hizmet ve paket içeriklerini internet sitesi üzerinden detaylı olarak incelediğini, kabul ettiğini ve sunulan içerik ile satın almak istediğini kabul ve beyan etmektedir.
3.2. Kullanıcı, siteye verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Kullanıcı kendisine ait olan sosyal medya hesapları dışında, üçüncü kişilere ait hesaplar ile ilgili site üzerinden herhangi bir işlem yapmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.
3.3. Kullanıcı, sitenin kullanımı/abonelik için oluşturulan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan MobileArts’ın sorumlu olmayacağını kabul eder.
3.4. MobileArts tarafından Site’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Site’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.5. Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.
3.6. MobileArts, verilen hizmetlerin içeriğinde değişiklikler yapma, hizmetlerin yeni ve genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Site’ye yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.
3.7. Kullanıcı site ve içeriği hizmetlerden faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile MobileArts tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder.
3.8. Site içeriği hizmetlerin kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ayrıca MobileArts Kullanıcı’nın sosyal medya hesapları gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 4. Fikri Mülkiyet Hakları 
Site içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Site’nin tüm mali, manevi ve ticari hakları MobileArts’a aittir.

Madde 5. Sorumlulukların Sınırlandırılması 
5.1. MobileArts, site içeriği hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Şirket’in kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. MobileArts site içeriği hizmetlerin kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.
5.2. MobileArts, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site içeriği hizmetlerin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 6. İade
6.1. Site üzerinden alınan ürünlerin ve verilen siparişlerin iadesi mümkün olmayacaktır.
6.2. Kullanıcının verdiği ürün siparişinin MobileArts tarafından 72 saat içerisinde işleme alınmaması durumunda Kullanıcı verdiği siparişi iptal edebilecektir.
6.3 Site kapsamında verilen hizmetler ile ilgili siparişin yerine getirilmesinden sonra Kullanıcı hesabında yaşanabilecek takipçi azalmalarından/düşüşlerden MobileArts sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte MobileArts tamamen ihtiyari olarak, sadece bir kez olmak üzere tamamlama hizmeti sunabilecektir.

Madde 7. Gizlilik
7.1 Üyelik aşamasında ve Sitenin kullanımı sırasında Kullanıcı, tarafından sağlanan bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
7.2 MobileArts sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
7.3 MobileArts, işbu Gizlilik Politikası’nı Site üzerinden dilediği zaman değiştirebilir. MobileArts’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

Madde 8. Muhtelif Hükümler
8.1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.
8.2. MobileArts, işbu Sözleşme’nin koşullarını, internet sitesi üzerinden bildirimde bulunmak sureti ile değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.
8.3. Taraflar, MobileArts’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
8.4. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 9. Yürürlük
Kullanıcıların, Site ve Site üzerinden verilen hizmetleri kullanmaya başlaması işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.
İşbu Sözleşme Kullanıcıların site içeriği hizmetleri kullanmaya başlaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.